Polski sukces hodowlany

Cian O'Connor będzie startował na koniu polskiej hodowli – małopolskim ogierze Diokles wyhodowanym w Stadninie Koni Walewice - ta informacja obiegła w połowie stycznia „jeździecki światek”.

„Diokles to imię trudne do wymówienia, wiec nazywamy go Doug. Jest to ogier angloarabski, w pięknym typie, o doskonałym temperamencie i świetnym skoku. Ma tylko 8 lat, ale czuje, że będzie gotowy na wyższe klasy jeszcze przed końcem cyklu na Florydzie i ma zadatki na konia najwyższej klasy Grand Prix” - pisze na swojej stronie internetowej Cian 25 Maj 2017 Autor O’Connor - czołowy irlandzki zawodnik konkurencji skoków przez przeszkody, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku, regularnie startujący w najwyższej rangi zawodach jeździeckich na terenie Europy, Ameryki i Azji. „Mam wrażenie, że na rok 2015 mam jedną z najlepszych stawek koni, jakimi kiedykolwiek dysponowałem”.

„Bez najlepszych koni w naszej grze nie utrzymamy się na szczycie, więc jestem bardzo wdzięczny wszystkim właścicielom związanym z tymi końmi” – podsumował Cian O’Connor na swojej stronie internetowej. (Link) Diokles xo ur.2007 (Haracz xo – Dida xo / First des Termes AA) został wyhodowany w Stadninie Koni Walewice pod czujnym okiem pracującej tam wówczas na stanowisku głównego hodowcy Anny Piety. To właśnie jej „myśl hodowlana” na skojarzenie ze sobą konkretnie wybranej klaczy i ogiera oraz doskonałe wyczucie i ręka do koni sprawiły, że Diokles gdy przyszedł na świat, miał zapewnione prawidłowe warunki odchowu, rozwijał się zgodnie z oczekiwaniami, rozpoczął treningi i z sukcesem trafił do sportu i hodowli. Jako 4-latek przekazany do treningu Andrzejowi Głoskowskiemu, Diokles dwukrotnie (jako 4- i 5-latek) zdobył tytuł Mistrza Polski Młodych Koni w skokach przez przeszkody. Obecnie Pani Anna Pięta pracuje jako twórca i menadżer marki Yarrowia Equinox w spółce Skotan S.A. - liderze sektora B&R, właściciela unikalnego szczepu drożdży Yarrowia lipolytca. Swoja cenna wiedze o potrzebach koni i branżowe doświadczenie zawodowe wykorzystała w stworzeniu unikalnej linii suplementów diety dla koni Yarrowia Equinox, opartych właśnie na tym szczepie drożdży.


Gałkowo Masters 2018

Na przełomie czerwca i lipca, w Stadninie Koni Ferensteinów odbyły się zawody jeździeckie MAZURY EQUESTRIAN SHOW - Gałkowo Masters. SKOTAN S.A., producent suplementów diety dla koni marki Equinox, miał przyjemność być partnerem imprezy. To wydarzenie, gdzie rywalizacja na wysokim sportowym poziomie łączy się z niesamowitym show zmieniającym jeździectwo w dzieło sztuki.

Podczas tegorocznej XVII edycji Gałkowo Masters, w ramach części sportowej odbyły się aż 24 konkursy. W niedzielnym Grand Prix imienia mjr Ludwika Ferensteina jednego z najsłynniejszych jeźdźców w historii polskiej kawalerii, zwyciężył Łukasz Koza na klaczy Cabaltica.

Skotan S.A. był fundatorem nagród w postaci suplementów diety dla koni marki Equinox. Pan Przemysław Kalicki, zwycięzca sobotniej Dużej Rundy wygrał roczny pakiet produktów.

Mazury Equsetrian Show – Gałkowo Masters 2018 w tym roku miało wyjątkową oprawę, gdyż Stadnina Koni Feresteinów w Gałkowie obchodzi 30 –lecie założenia. Zawodom jeździeckim towarzyszyło artystyczno-charytatywne show. Tradycyjnie, ogromne zainteresowanie wzbudził teatr konny, Legendarny Konkursu Kapeluszy, Mistrzowski Test Powożenia i Próba Terenowa samochód vs. bryczka, pokaz mody equestrian, charytatywna licytacja podczas sobotniego bankietu oraz wieczorny koncert.

Masters nosi miano najbardziej medialnej imprezy jeździeckiej w Polsce. Media z ogromnym zainteresowaniem relacjonowały przebieg wydarzenia.


Książ 2018

W dniach 14-15 lipca na Zamku Książ odbywał się VI Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia. Nad tegorocznym konkursem im. księżnej Daisy von Pless patronat objął wnuk księżnej - Bolko VI książę pszczyński. Impreza cieszyła się ogromnym powodzeniem, umożliwiała bowiem turystom przenosiny w czasie do przełomu XIX i XX stulecia.

SKOTAN S.A., producent suplementów diety dla koni marki Equinox miał zaszczyt być partnerem tego wydarzenia.

W konkursie powożenia wzięły udział zaprzęgi jednokonne, parokonne, trzykonne, czterokonne oraz tandemy, oceniane przez komisję sędziowską z Włoch, Niemiec i Anglii.

Gośćmi specjalnymi na sobotniej kolacji w sali balowej Zamku byli Ich Książęce Wysokości: Bolko książe von Pless, hrabia von Hochberg, baron na Książu i Marie Elisabeth księżna von Pless, harabina von Hochberg, baronowa na Książu.

Konkurs tradycyjnego powożenia, to bardzo malownicze widowisko dla publiczności, ale również wspaniała przygoda dla uczestników. Zamek Książ ściągnął w tym roku tysiące widzów zainteresowanych tym wspaniałym wydarzeniem.


Yarrowia Equinox na Cavaliadzie w Poznaniu

Zapraszamy na stoisko Yarrowia Equinox w ramach Cavaliady w Poznaniu w dniach 29.11 - 02.12.2018

Stoisko nr 64 Pawilon 6


Dajana Pawlicka

Dajana Pawlicka, a player of the KJ Agro-Handel Śrem club, a member of the National Team (2015-2016), a participant of the European Junior Championships 2016 and CSIOJ Hagen Nations Cup 2016, 2nd Polish Junior Vice-Champion 2014.

 

 


Regulamin akcji „lipiec w siodle”

Regulamin akcji „lipiec w siodle”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu jest firma SKOTAN S.A z siedzibą: ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów o numerze KRS 0000031886, NIP 548-007-69-67, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na koncie Yarowiaequinox.pl na platformie Facebook oraz Instagram.
 3. Sponsorem nagród jest firma SKOTAN S.A z siedzibą: ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów o numerze KRS 0000031886, NIP 548-007-69-67, która przekaże nagrody zwycięzcom. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy Sponsora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
 7. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie Zgłoszenia wyraża zgodę na publikację Zgłoszenia oraz swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) na koncie YarrowiaEquinox na Facebook’u oraz Instagram’ie oraz dalsze jego używanie w innych materiałach związanych z marką Yarrowia Equinox (np. na ulotkach załączonych do opakowania, opakowaniach, stronie yarrowiaequinox.pl, etc.).
 8. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania w wiadomości prywatnej zdjęcia przedstawiającego jak spędza wakacje z końmi. Wykonanie powyższej czynności przez uczestnika równoznaczne jest z dokonaniem przez niego Zgłoszenia.
 9. Czas trwania Konkursu: 02 lipca 2020 r. – 31 lipca 2020 r.
 10. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie yarrowiaequinox.pl. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że akceptuje regulamin.
 11. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook, Instagram ani z nimi związana.

 

 

 

 

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Konkurs ma na celu promowanie produktów marki Yarrowia Equinox.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik w dniach od 02 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. powinien przesłać w wiadomości prywatnej zdjęcie konkursowe przedstawiającego jak spędza wakacje z końmi.
 3. Uczestnik przesyłając zgłoszenie oświadcza, że jego zgłoszenie nie narusza żadnych praw innych osób, w tym w szczególności ich praw autorskich.
 4. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie jedno zgłoszenie
  w okresie od 02 lipca 2020 r. od godziny 12:00 do 31 lipca 2020 r. do godziny 20:00.
 5. W dniu 04 sierpnia 2020 spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń Jury wytypuje trzech zwycięzców.
 6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o zwycięstwie w wiadomościach prywatnych w serwisie Facebook oraz Instagram. Informacja o zakończeniu konkursu pojawi się na koncie yarrowiaequinox.pl na Facebooku oraz Instagram.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystywania przesłanych Zgłoszeń w celach promocyjnych w kanałach komunikacyjnych Organizatora i w celach marketingowych oraz na opakowaniach, na co uczestnik wyraża zgodę.
 8. Organizator powierza zadanie wyłonienia Zwycięzcy Konkursu Jury. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania odpowiedzi konkursowej, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

 

III. ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD

 

Nagrodami w konkursie są:

 1. Trzy książki Pawła Olbrycha „ Konie Cię nauczą” z podpisem i dedykacją autora.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody przez Organizatora, w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook oraz Instagram.
 3. Zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej, zostanie potrącony przy przekazaniu nagrody.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
 5. Nagroda do czasu jej wydania Zwycięzcy Konkursu stanowi własność Sponsora.

 

 1. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego reklamację wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru Zgłoszenia w oparciu o subiektywne kryteria oceny co nie może stanowić podstawy do wnoszenia reklamacji.
 5. Organizator w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki przesłania e-maila w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub uczestników Konkursu.
 2. Wysyłając zgłoszenie w sposób wskazany w pkt II  Regulaminu, uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody w imieniu Sponsora oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Uczestnik w sprawach związanych z jego danymi osobowymi może skontaktować się z Organizatorem:
 • listownie, na adres: SKOTAN S.A z siedzibą: ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów.
 • Mailowo, na adres: biuro@skotansa.pl.
 1. Uczestnik może zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniem we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i może to zrobić:
  • listownie, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  • elektronicznie, na adres: iod@uodo.gov.pl.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora będzie umożliwienie Uczestnikowi udziału w Konkursie (w tym: wydania Nagród, rozpatrzenie reklamacji i ewentualnych roszczeń). Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika:
  • imię lub imiona;
  • nazwisko;
  • adres zamieszkania;
  • numer telefonu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników do celów uczestnictwa w Konkursie jest art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).
 4. Za zgodą Uczestnika, jego dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub numeru telefonu.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu podawane są dobrowolnie, jednakże są niezbędne do udziału w Konkursie. Każdy Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych w celu uczestnictwa w Konkursie. W przypadku wycofania tej zgody Uczestnik nie bierze udziału w Konkursie, a jego dane zostaną usunięte.
 6. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Organizatora jego danych:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych Użytkownika które posiada Organizator oraz uzyskania kopii danych osobowych;
  • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych które są w posiadaniu Organizatora;
  • prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych warunków;
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych warunków;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych – prawo przekazania danych, będących w posiadaniu Organizatora do innej organizacji;
  • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania przez Uczestnika jego danych osobowych;
  • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do sprzeciwu. Swoje prawa wymienione powyżej Uczestnik może realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem. Z żądaniami Uczestnik może wystąpić korzystając z danych kontaktowych podanych w ust. 3.
 7. Organizator może udostępniać dane osobowe Uczestnika w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które są niezbędne do prowadzenia działań związanych z Konkursem, w tym przewoźników, spedytorów lub firm kurierskich. Wśród nich nie znajdują się podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Działania będą wykonywane na zlecenie i w zakresie ściśle określonym przez Organizatora. Podmioty wykonujące te działania są zobowiązane do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, co jest weryfikowane przez Organizatora. Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników również organom publicznym na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, a także po jej zakończeniu do czasu przekazania wszystkich Nagród, a także na czas rozpatrzenia reklamacji i roszczeń aż do chwili przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem.
 9. Organizator nie podejmuje decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 


Adam Grzegorzewski

Adam Grzegorzewski - younger member of the National Team, multiple member of the Polish School and the Polish Cup in issuing show jumping. Fortunately, luck deleted the category of ponies. There he won medals in the championships from A1 to E. The first championship ladder in the career of the Polish champion, he started in the European Championship (Ebreichsdorf 2012) and the European Pony Championship (Areichsdorf 2012). As a junior and a young rider, he stood on the podium of the Polish championships and the Polish Cup five times. He represented Poland three times in the European Championships (2015-2016). As a 20-year-old he made his debut in the Polish seniors championship and in the fourth. In June 2016, even as a younger man, he entered the Top 10 ranking of Polish ski jumpers and a job in this group without a break. In 2017, he participated in the full evaluation of the Young Rider Academy. The culmination of the studies was an internship in the stable of the Olympic vice-champion Gerco Schroeder. He is a young player, but very experienced and effective. In his career, he has already won 61 international competitions, 6 of which were classified in the world ranking. Despite his young age, he has been running his own equestrian company for several years. Working with Rudiger Wassibauer, he is stationed at the Okoły Horse Stud. “It's a pleasure for me to train someone like us. He has tremendous talent, is patient and works hard. It has everything you need in this sport to get in the area of ​​reaching the top. " - his trainer Rudiger Wassibauer said about Adam Grzegorzewski in an interview for the portal tylkoskoki.pl.He also began to try his hand at horse breeding. Constantly working with clients for their work on their surface in training. "My existence, and I hope you will start to get started, and I hope that I will have the chance to get this high with my horse and my sponsor Yarrowia Equinox," says Adam.

Equinox brand ambassador in the show jumping competition.


 • Participant of the prestigious Young Riders Academy course (2017)
 • long-term member of the National Team (2010-2016),
 • 4-time participant of the European Championships (children, pony, juniors),
 • MP and PP multimedia player in the categories of ponies and small horses
 • 2nd Polish Junior Vice-Champion 2015,
 • winner of the Polish Junior Cup 2015,
 • Polish Junior Vice-Champion 2016,
 • participant of the Junior European Championships 2016 and CSIO of the Nations Cup Hagen 2016,
 • team gold in the 2016 Junior Nations Cup,
 • 3rd place Grand Prix, Cavaliada Lublin CSI ** 2017
 • 1st place Grand Prix, Braunschweig (Germany) 2017
 • 1st place Gold TOUR CSI2 *, Ciekocinko Baltica Spring Tour 2017
 • 2nd place in Grand Prix Gałków 2017
 • 1st place Grand Prix Damasławka 2017
 • 2nd place in Ciekocinko Baltica Summer 2017
 • 3rd place in Longiness Ranking class 145, Ciekocinko Baltica Summer 2017
 • 2nd place 140, CSI2 * Kronenberg (Germany) 2017
 • 2nd place, Longiness Ranking class, Kronenberg (Germany) 2017
 • 1st place Speed ​​and Music, CSI3 *, Cavaliada Warsaw 2017
 • 1st place Grand Prix, ZO Sopot 2018
 • 2nd place Grand Prix Leszno 2018
 • 1st place Mała Runda, CSI3 * Cavaliada Warsaw 2018
 • 1st place Middle Round, CSI3 * Cavaliada Warsaw 2018
 • 1st place Big Runda, Longiness Ranking class, CSI3 * Cavaliada Warsaw 2018


Maja Marchwicka

Equinox brand ambassador in the show jumping competition:

 • 1st place Grand Prix of children - national competition for Children and Youth - Jakubowice 2017
 • 1st place Polish Children's Championship in Jakubowice 2017
 • 2nd place Polish Children's Indoor Cup - Leszno 2018
 • 3rd place in the Nations Cup CSI Zduchovice (Czech Republic) 2018
 • 1st place at CSI Zduchovice (Czech Republic) Children Grand Prix 2018
 • 10th place Grand Prix Children of CSIO Laprechtshausen (Austria) 2018
 • 2nd place in the Nations Cup CSIO Hagen (Germany) 2018
 • Nomination to the 2018 National Team1st place in the ranking of the Polish Equestrian Federation in the Children category 2018
 • 21st place at the European Children's Championships (the best player in the Polish team) 2018

Marta Dziak-Gierlicz

Equinox brand ambassador in eventing competition WKKW.

 • 3rd place in the Polish Junior Championships 2003
 • 5th place European Junior Championships (team) 2003
 • 4th place in the European Junior Championships (team) 2004 - the best player in the Polish team
 • 2nd place of the Polish Championship for Young Horses - Vacat JP 2006
 • 1st place of the Polish Young Riders Championship 2007
 • 1st place of the Polish Championship for Young Horses - Ebonit 2008
 • 3rd place CIC3 * Pardubice 20106th place of the Polish Senior Championships 2013
 • 3rd place CCI3 * Strzegom Horse Trials 2014Start of the World Cup, Normandy 2014 - she was the only Pole to finish the crossover
 • 9th place Final of the Polish Cup in Eventing 2015
 • 1st place CLAAS Eventing Tour Cavaliada Lublin 2016
 • 4th place Final CLAAS Eventing Tour Cavaliada Warsaw 2016
 • 3rd place CIC2 * Baborówko 2016 Equestrian Festival
 • 2nd place CNC1 * Racot 2016
 • 6th place of the Polish Senior Championship 2016
 • 7th place CIC2 * Sopot 2018
 • 1st place CNC1 * Walewice 2018

Dajana Pawlicka

Ambasador marki Equinox w konkurencji skoków przez przeszkody.

Zawodniczka KJ Agro Handel Śrem. W wieku 3 lat rozpoczęła przygodę z końmi i przerodziło się to w pasję. W wieku 8 lat zaczęła startować na kucyku Cajero i Nadruk, później rozpoczęły się starty na dużych koniach.

Najważniejsze wyniki:

 • srebro w Mistrzostwach Polski Juniorów, Warka 04-06.07.2014
 • III miejsce w Halowym Pucharze Polski 2015
 • IV miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 2015
 • I miejsce – Cavaliada konkurs Dużej Rundy I*2015
 • I miejsce w Halowym Pucharze Juniorów 2015
 • III miejsce Grand Prix Juniorów i Młodych Jeźdźców w Lesznie , 2015
 • I i III miejsce w Średniej Rundzie, Cavaliada Lublin 2017
 • II miejsce w CSIYH1* Cavaliada Poznań 2016
 • I miejsce w Diamond Tour LR, Michałowice 2016
 • wiele wygranych konkursów CC, C w zawodach Ogólnopolskich i Międzynarodowych